Nekaj osnovnih podatkov o društvu

Društvo je zaživelo v letu 1998. Organiziramo smučarske, planinske, kolesarske, rafting in kajakaške izlete, tedensko rekreacijo v športni dvorani in bazenu ter tekmovanja v košarki in malem nogometu.

Letna članarina je 15 € za študente in 20 € za zaposlene. Članarina ti da majico ter možnost popustov pri športnih aktivnostih društva in drugih športnih dogodkih.

Vse sklepe sprejemamo v Izvršnem odboru ŠD, ki ga sestavljajo tako zaposleni kot študenti obeh fakultet.

  • Predsednik: doc. dr. Miha Fošnarič;
  • Izvršni odbor: prof. dr. Igor Škrjanc (FE), Blaž Medved (FRI nogomet), Vid Sever (FE nogomet), Matija Cej (FE košarka), študenta s Sveta FE in FRI;
  • Nadzorni svet: prof. dr. Franc Smole, Miha Moškon, študent Matija Cej;
  • Disciplinska komisija: mag. Igor Škraba, prof. Marjanca Rebernik;
  • Tajnik: spec. Iztok Mihevc;

Vabljeni!